نوا الکتریک

 

 

 

 

 

 
دستگاه واکس زن کفش خانگی مدل مکث دو فرچه - دو موتور

دارای یک موتور و یک فرچه

دارای مایع واکس بر پایه آب

بدنه از جنس ام دی اف
ابعاد(35*19*66)سانتیمتر

و ...

 

 
دستگاه واکس زن کفش خانگی  - مکث تک فرچه

دارای یک موتور و یک فرچه

دارای مایع واکس بر پایه آب

بدنه از جنس ام دی اف
ابعاد(35*19*46)سانتیمتر

و ...

 


دستگاه واکس زن کفش اداری -الماس 3

دارای یک موتور و دو فرچه

دارای مایع واکس بر پایه آب

دارای اسکلت مستحکم

و ...

 


دستگاه واکس زن کفش اداری - الماس 4

دارای دو موتور و چهار فرچه

دارای مایع واکس بر پایه آب

دارای اسکلت مستحکم

و...

 

 
دستگاه واکس زن کفش دفتری - واکسی

دارای یک موتور و دو فرچه

دارای مایع واکس بر پایه آب

دارای اسکلت مستحکم

و ...

 

دستگاه واکس زن کفش اداری  - الماس 8

دارای یک موتور و دو فرچه

دارای مایع واکس بر پایه آب

دارای اسکلت مستحکم

و ...

 

 

 

جاروبرقی نیمه صنعتی هتلی
مدل دو موتوره خاک

دارای دو موتور قدرتمند دومل

دارای اتصالات صنعتی و مستحکم
و ...

 

 

جاروبرقی صنعتی مدل سه موتوره آب و خاک

دارای سه موتور قدرتمند دومل

دارای تخلیه زباله آسان

و...

 

     
 


جاروبرقی نیمه صنعتی مدل همراه

دارای یک موتور قدرتمند از نوع دو پروانه

دارای خروجی دمنده باد

و ...

 

 


جاروبرقی نیمه صنعتی مدل کاریر

دارای یک موتور قدرتمند و دومل

دارای اتصالات و شاسی مستحکم

و ...