نوا الکتریک

Pic 1


علی جلالی

نام :علی

نام خانوادگی :جلالی

سمت :مدیرگروه

Email :
م - جلالی


مریم جلالی

نام : مریم

نام خانوادگی : جلالی

سمت : مدیریت فروش

Email :
mr-jalali


مریم جلالی

نام : ابوالحسن

نام خانوادگی : جوهری

سمت : مدیریت فروش اینترنتی

Email : shanderman.org@gamil.com

تلفن تماس : 00989130548514 کتاب مشتری یابی